سنسور حرکت

کنترل خودکار روشنایی در زمان حضور

زاویه تشخیص 150 درجه

مخصوص نصب بیرونی (outdoor)

کنترل خودکار روشنایی

امکان تنظیم میزان حساسیت به نور و حرکت

رنگ سفید

ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
 
pdf icon

  نوع رنگ زاویه قابل تشخیص مساحت قابل تشخیص
  theLuxa S150 WH سفید 150 درجه 12 مترمربع
  theLuxa S150 BK مشکی 150 درجه 12 مترمربع
  theLuxa S180 WH سفید 180 درجه 12 مترمربع
  theLuxa S180 BK مشکی 180 درجه 12 مترمربع
کد 1010500
برند Theben GMBH