سنسورهای حضورTheben Logo Narrow و حرکت

  • تجهیزاتی با قابلیت بسیار بالا در تشخیص حضور فرد و شدت روشنایی
  • قابلیت تنظیم میزان روشنایی دفاتر، اتاق ها، راهروها و محل های عبور و مرور
  • مناسب جهت استفاده در اتوماسیون ساختمان
  • کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی
  • با قابلیت اتصال به صورت Master-Slave
  • تنظیم تاخیردر قطع و وصل
  • کنترل و تنظیم به وسیله ریموت کنترل

دریافت بروشور محصول

 

سنسورها

1271 thumb.7mi8

theMova P360-100

theMovaS360 100AP

theMova S360-100

theben planospot 360 knx p2663 6127 medium

SPHINX 331 S KNX

theLuxa Flyer 8S en final LR

theLuxa S150 and S180

image.product.detail.lightbox IM0001923

PlanoSpot 360 KNX DE WH

 

theRonda P360

theRonda P360 KNX UP WH/GR

 

image.product.detail.lightbox IM0001274

Compact passimo KNX BK

 

image.product.detail.lightbox IM0000143

PresenceLight 360