نمای کلی

Antiparallasse1 BN

ولت مترهای AC/DC

  • ولت مترهای آنالوگ AC و DC  در رنج های مختلف با ورودی های متفاوت
  • در سایزهای متنوع 48x48 ، 72x72، 96x96 و 144x144
  • با مقیاس های 90 و 240 درجه
  • قابلیت سفارشی سازی بر مبنای درخواست کاربر توسظ کارخانه سازنده
  • ساخت Frer ایتالیا

دریافت datasheet:
pdf icon