نمای کلی

bz142

BZ 142-1


ساعت کارکرد


 

ساعت شمار با موتور سنکرون