نمای کلی

image.product.detail.lightbox IM0001923

PlanoSpot 360 KNX DE WH

  • سنسور حضور مادون قرمز سقفی
  • طراحی مسطح با امکان تعویض قاب در رنگ های مختلف
  • محدوده تشخیص 360 درجه مربع
  • کنترل خودکار بر مبنای حضور و میزان روشنایی سیستم های تهویه و روشنایی
  • قابلیت تنظیم از طریق کنترل از راه دور
  • امکان تنظیم دستی محدوده تشخیص
  • ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
pdf icon