نمای کلی

image.product.detail.lightbox IM0001274

PresenceLight 360

  •  سنسور حضور
  • محوطه تشخیص مربع
  • مخصوص نصب سقفی
  • مجهز به سیستم اندازه گیری روشنایی
  • کنترل خودکار روشنایی
  • امکان کنترل از راه دور
  • رنگ مشکی
  • ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
pdf icon