نمای کلی

theben planospot 360 knx p2663 6127 medium

SPHINX 331 S KNX

  • سنسور
  • رنگ سفید
  • ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
pdf icon