نمای کلی

theLuxa Flyer 8S en final LR

theLuxa S150 and S180

 

  • سنسور حرکت
  • کنترل خودکار روشنایی در زمان حضور
  • زاویه تشخیص 150 درجه
  • مخصوص نصب بیرونی (outdoor)
  • کنترل خودکار روشنایی
  • امکان تنظیم میزان حساسیت به نور و حرکت
  • رنگ سفید
  • ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
pdf icon